logonew2

SOCIAL ORGANIZATION

UKRAINIAN CENTER OF ISLAMIC STUDIES

9 liutoho 2017 roku predstavnyky ukrainskoho tsentra islamoznavstva na zaproshennia posolstva islamskoi respubliky iran vzialy uchast v urochystostiakh iz nahody 38 oi richnytsi iranskoi revoliutsii 1February 9, 2017 the leaders of the "Ukrainian Centre of Islamic Studies" at the invitation of the Embassy of the Islamic Republic of Iran took part in celebrations to mark the 38th anniversary of the Iranian revolution.

Read more ...

za dopovid na mizhnarodnomu simpoziumi po demokratiji shcho provodivsya 14 17 grudnya 2016 roku universitetom mista giresun turechchina zhangozha rustem nailuli buv nagorodzhenij gramotoyuAccording to a report in the International Symposium on Democracy, held 14-17 December 2016 University of Giresun (Turkey)
Zhanzhoga Rustem Nayluly was awarded a diploma.

15 09 2016 roku prezentatsiya kolektivnoji monografij125465615.09.2016. Presentation of the monograph – "the Muslim community of Ukraine: the institutionalization and development" at the 23rd forum of publishers in Lviv

 

More Details

gist olexander aulinRadio "Resurrection" - "Good conversation" 05.07.16.

Guest - PhD - Alexander Aulin. Talked about the terrorist attack in Saudi Arabia, rights and freedoms - including religious, in the occupied Crimea. By Olga Yurchenko.

More Details

img 314 may 2015 in Kiev was held the international round table "Deported Islam", dedicated to the 71st anniversary of the deportation of the Crimean Tatar people

Organized the "Institute of world history of NAS of Ukraine" and "Ukrainian center of Islamic studies". The round was attended by scientists, Islamic scholars, Islamic religious figures, representatives of the presidential Administration of Ukraine and the Ministry of culture of Ukraine and embassies of foreign States.

More Details

"Ukrainian center of Islamic Studies" Social Organization | Copyright ©2016-2022